Формат

Powers Summit е иновативна платформа за градивен, оперативен диалог, лице в лице между властта, бизнес лидерите, науката и гражданския сектор.

“Българският Давос” цели да инвестира колективната интелигентност на страната в създаването на устойчиви решения за бъдещето на България.

На 20ти декември 2022 в София Тех Парк Powers Summit ще събере лидерите на всички политически формации и техните екипи, за да търсим решения в реално време по водещите теми в диалог с бизнеса, гражданския сектор и науката.Присъствен еднодневен формат среща между властта и бизнеса
Конферентна програма, тематични уъркшопи и активно общуване на лидерско ниво

Виж всички снимки

Сесии на Powers Summit

 1. 40 минутен дискусионен панел с лидерите на работодателски организации, браншови и индустриални асоциации
 2. Лидерите говорят, изявени представители на бизнеса ясно и прагматично поставят проблеми и дефинират решения, както и нужните действия от страна държавата за постигането им.
 3. “Чувам ви” сесия, в която политиците обобщават чутото и дефинират стъпки за неговото постигане. Всеки политик ще започва своето изказване с думите “Чух ви”!, ако е чул и казва какво точно е чул.

Основни теми на Powers Summit 2022 са здравеопазване, енергетика, план за възстановяване и устойчивост, предприемачество, устойчиво развитие. Част от основните приоритети и фокуси, които ще бъдат представени пред политиците от браншовите и работодателски организации по петте теми са:

Здравеопазване

устойчив ръст на бюджета за здраве, насочен към подобряване на капацитета, достъпността и постигнатите здравни резултати, който следва да бъде обвързан с конкретни икономически показатели като индекс на потребителските цени, задължително продължаващо медицинско образование, подобряване достъпа на българските граждани до медицински и фармацевтични грижи, създаване на работеща стратегия за превенция и борба със затлъстяването, борба с тютюнопушенето по модерен и измерим начин, и др.

Енергетика

повече реализъм в политиките и мерките за декарбонизация и премахване на административните бариери пред инвестициите в нови технологии, справедлив и съгласуван със заинтересованите страни механизъм за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854, гарантиране на компенсаторния механизъм до края на 2023 г. и същевременно – подготовка на пазарна реформа, която да позволи осигуряването на дългосрочни договори за енергия за българските потребители и др.

План за възстановяване

създаване на единен подход и осигуряване на среда за изграждане на цифрова инфраструктура от държавата чрез други компании, решение за финансиране на модернизацията на разпределителната мрежа, приемане на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници и в Закона за енергетиката, пренасочване на средства от несъстоятелни проекти за изграждане на батерии за съхранение на електрическа енергия към изграждане на ВЕИ със системи за съхранение на енергия за собствени нужди в предприятията, развитие на електропреносната и електроразпределителните мрежи, преформулиране на изискванията за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството с оглед тяхната реализуемост и др.

Устойчиво развитие

приоритизиране на темата за климатичните промени, ролята и прехода към зелена и кръгова икономика, създаване на необходимата институционална инфраструктура в областта на ESG в тясно партньорство със заинтересованите страни, изграждане на административен и експертен капацитет в областта на ESG политиките и др

Предприемачество

обща стратегия на държавата и партиите в посока стартъпи, капитал, таланти, акселератори, стимули; стимулиране на инвестициите в България - конкретни законопроекти, свързани с промяна в Закона за насърчаване на инвестициите; синя карта на ЕС за привличане на нови умения и таланти; добра среда и улеснения за правенето на бизнес.


Програма на Powers Summit

08:00 - 09:00
Регистрация и време за контакти на кафе
09:00 - 09:30
Гледай на запис Официално откриване
 • Аниела Русева - вицепрезидент, Webit Foundation
 • Гергана Паси - председател, Дигитална Национална Коалиция
 • д-р Пламен Русев - изпълнителен председател, Webit Foundation
09:30 - 09:45

“Приоритети“
Представително национално допитване (чрез Тренд и Алфа рисърч) за приоритетите на българите за 2023.

Панелисти:

 • Боряна Димитрова - управител, Alpha Reseacrch
 • Димитър Ганев - управител, Trend
09:45 - 11:20
Гледай на запис Здравеопазване по време на криза
09:45 - 10:15

Дискусионен панел "Здравеопазване по време на криза"

Панелисти:

 • д-р Иван Маджаров - председател, Български Лекарски Съюз
 • Деян Денев - директор, ARPharM
 • маг. фарм. Велина Григорова - председател, Български Фармацевтичен Съюз
 • доц. Цветелина Спиридонова - заместник председател, Българска болнична асоциация

Модератор:

 • Аркади Шарков - здравен икономист от ЕКИП
10:15 - 10:45

Дискусионен панел Панел "Скритите пандемии - превенция и намаляване на риска"

Панелисти:

 • проф. Георги Момеков - председател, Българското научно дружество по фармация
 • Ралица Скорчева-Славова - председател, Спиритс България
 • доц. Теодора Ханджиева-Дърленска - председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания
 • Радослав Иванов - председател, Асоциация на вносители и търговци на електронни цигари

Модератор:

 • доц. д-р Милена Георгиева - Институт по молекулярна биология, БАН, председател на СТЕАМ & Космически Атлантически Клъстер
10:45 - 11:20

“Чувам ви” сесия

Власт:

 • проф. Петко Салчев - управител, НЗОК
 • проф. Костадин Ангелов - ПП ГЕРБ
 • доц. д-р Антон Тонев - ПП "Продължаваме промяната"
 • доц. д-р Джевдет Чакъров / доц. д-р Нигяр Джафер – ПП ДПС
 • Илиян Йончев - ПП БСП
 • Александър Симидчиев / Кремена Кунева - Коалиция „Демократична България-Обединение“
 • д-р Асен Меджидиев - министър на здравеопазването, Служебно правителство
11:20 - 12:40
Гледай на запис Енергетика
11:20 - 12:00

Дискусионен панел Браншови организации

Панелисти:

 • Валери Дреников - заместник председател на Асоциация на търговците на енергия в България
 • доц. д-р инж. Иван Митев - председател, Българска минно-геоложка камара
 • Никола Газдов - председател, Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (APSTE)
 • д-р инж. Ивайло Найденов - Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)

Модератор:

 • доц. д-р Атанас Георгиев - главен редактор, списание Ютилитис
12:00 - 12:05

Модул "Лидерите говорят"

Панелисти:

 • проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов - председател на Българска минно-геоложка камара; Председател на Съвета на Директорите на „Минстрой Холдинг” АД
12:05 - 12:40

“Чувам ви” сесия

Власт:

 • Делян Добрев - ПП ГЕРБ
 • Асен Василев - ПП "Продължаваме промяната"
 • Еленко Божков - Заместник-министър на енергетиката, Служебно правителство
 • Рамадан Аталай - ПП ДПС
 • Представител - ПП БСП
 • инж. Георги Самандов - ПП "Български възход"
 • Мартин Димитров - Коалиция „Демократична България-Обединение“
12:40- 13:20
Обедна почивка
13:20 - 14:35
Гледай на запис План за възстановяване и устойчивост
13:20 - 14:00

Дискусионен панел Браншови организации

Панелисти:

 • Андреана Атанасова - председател, Алианса на технологичната индустрия
 • инж. Илиян Терзиев - председател, Българска строителна камара
 • Меглена Русинова - председател, Българска фотоволтаична асоциация
 • инж. Васил Велев - председател, Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Стоян Ставрев - Член на УС, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Модератор:

 • Андрей Бъчваров - Дигитална Национална Коалиция
14:00 - 14:05

Модул "Лидерите говорят"

Панелисти:

 • Теодора Петкова - Директор на УниКредит за Източна Европа
14:05 - 14:35

“Чувам ви” сесия

Власт:

 • Атанас Пеканов - Заместник министър председател по управление на европейските средства, Служебно правителство
 • Жечо Станков - ПП ГЕРБ
 • Асен Василев - ПП "Продължаваме промяната"
 • Станислав Анастасов / д-р Хасан Адемов - ПП ДПС
 • Представител - ПП БСП
 • Представител - ПП "Български възход"
 • Владислав Панев - Коалиция „Демократична България-Обединение“
14:35 - 15:05
Гледай на запис Устойчиво развитие
14:35 - 15:05

Дискусионен панел Браншови организации

Панелисти:

 • Добри Митрев - председател, Българска стопанска камара
 • Веселина Кавръкова - изпълнителен директор, WWF България
 • Дарина Георгиева - изпълнителен директор, Българска мрежа на глобалния договор на ООН
 • Диана Митева - председател на УС на Асоциацията на банките в България

Модератор:

 • доц. д-р Марина Стефанова - ръководител МП „Отговорно и устойчиво управление“, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
15:05 - 15:30

Модул "Лидерите говорят"

Панелисти:

 • Камелия Минева - член на УС и Изпълнителен директор, ПроКредит Банк
 • Джейсън Кинг - главен изпълнителен директор и председател на борда на директорите, Yettel България
 • Джордж Маргонис - генерален директор, Филип Морис България
 • Даниел Александров - член на борда на Талар Фуудс и RepEat
15:30 - 16:05

“Чувам ви” сесия

Власт:

 • Томислав Дончев - ПП ГЕРБ
 • Деница Симеонова - ПП "Продължаваме промяната"
 • доц. Петър Чобанов / Александър Несторов - ПП ДПС
 • Манол Генов - ПП БСП
 • Атанас Пеканов - Заместник министър председател по управление на европейските средства, Служебно правителство
 • Представител - ПП "Български възход"
 • Илина Мутафчиева - Коалиция „Демократична България-Обединение“
16:05 - 17:15
Гледай на запис Предприемачество в България - пречки и стимули
16:05 - 16:45

Дискусионен панел Браншови организации

Панелисти:

 • Добромир Иванов - изпълнителен директор, BESCO
 • Илия Кръстев - председател, AIBEST
 • Георги Пенев - директор, Българска Финтех Асоциация
 • Христо Христов - председател, ENDEAVOR
 • Теодор Радонов - ръководител на регионалния офис за България, Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
 • Евгени Ангелов - председател, Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране
 • Доброслав Димитров - председател, БАСКОМ

Модератор:

 • д-р Пламен Русев - изпълнителен председател, Webit Foundation
16:45 - 17:15

“Чувам ви” сесия

Власт:

 • Александър Иванов - ПП ГЕРБ
 • Благовест Кирилов - Заместник-министър на електронното управление, Служебно правителство
 • Кирил Петков - ПП "Продължаваме промяната"
 • Танер Кабилов - ПП ДПС
 • Петър Кънев - ПП БСП
 • Представител - ПП "Български възход"
 • Божидар Божанов - Коалиция „Демократична България-Обединение“
17:15 - 18:15
Коледен коктейл и неформални контакти

* Организаторите си запазват право за промени в програмата

Участници

Джейсън Кинг
Джейсън Кинг
Yettel
Камелия Минева
Камелия Минева
Член на Управителния съвет и Изп. директор, ПроКредит Банк
Teoдopa Πeтĸoвa
Teoдopa Πeтĸoвa
Директор на УниКредит за Източна Европа
Джордж Маргонис
Джордж Маргонис
генерален директор, Филип Морис България
Даниел Александров
Даниел Александров
Член на борда на Талар Фуудс и RepEat
проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов
проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов
председател на Българска минно-геоложка камара; Председател на Съвета на Директорите на „Минстрой Холдинг” АД
Асен Василев
Асен Василев
ПП "Продължаваме промяната"
Томислав Дончев
Томислав Дончев
ПП ГЕРБ
Гергана Паси
Гергана Паси
председател, Дигитална Национална Коалиция
д-р Пламен Русев
д-р Пламен Русев
изпълнителен Председател, Webit.Foundation
Д-р Иван Маджаров
Д-р Иван Маджаров
председател, Български Лекарски Съюз
Диана Митева
Диана Митева
председател на УС на Асоциацията на банките в България
Евгени Ангелов
Евгени Ангелов
председател, Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране
Проф. Костадин Ангелов
Проф. Костадин Ангелов
ПП ГЕРБ
Маг. фарм. Велина Григорова
Маг. фарм. Велина Григорова
председател, Български Фармацевтичен Съюз
доц. д-р Антон Тонев
доц. д-р Антон Тонев
ПП "Продължаваме промяната"
Веселина Кавръкова
Веселина Кавръкова
изпълнителен директор, WWF България
Йордан Цонев
Йордан Цонев
ПП ДПС
Добри Митрев
Добри Митрев
председател, Българска стопанска камара
Аниела Русева
Аниела Русева
вицепрезидент, Webit Foundation
д-р Асен Меджидиев
д-р Асен Меджидиев
министър на здравеопазването, Служебно правителство
Илиян Йончев
Илиян Йончев
ПП БСП
Илия Кръстев
Илия Кръстев
председател, AIBEST
Илина Мутафчиева
Илина Мутафчиева
Коалиция „Демократична България-Обединение“
д-р Николай Благоев
д-р Николай Благоев
ПП "Български възход"
Рамадан Аталай
Рамадан Аталай
ПП ДПС
д-р инж. Ивайло Найденов
д-р инж. Ивайло Найденов
изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
доц. Милена Георгиева
доц. Милена Георгиева
Институт по молекулярна биология, БАН, председател на СТЕАМ & Космически Атлантически Клъстер
Делян Добрев
Делян Добрев
ПП ГЕРБ
Кирил Петков
Кирил Петков
ПП "Продължаваме промяната"
инж. Георги Самандов
инж. Георги Самандов
ПП "Български възход
проф. Петко Салчев
проф. Петко Салчев
управител, НЗОК
Ралица Скорчева-Славова
Ралица Скорчева-Славова
председател, Спиритс България
Манол Генов
Манол Генов
ПП БСП
Деян Денев
Деян Денев
директор, ARPharM
доц. Теодора Ханджиева-Дърленска
доц. Теодора Ханджиева-Дърленска
председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания
д-р Хасан Адемов
д-р Хасан Адемов
ПП ДПС
Даниел Лорер
Даниел Лорер
ПП "Продължаваме промяната"
доц. Цветелина Спиридонова
доц. Цветелина Спиридонова
заместник председател, Бългаска болнична асоциация
Проф. Георги Момеков
Проф. Георги Момеков
председател, Българското научно дружество по фармация
Петър Кънев
Петър Кънев
ПП БСП
Константин Стаменов
Константин Стаменов
председател, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
доц. д-р Марина Стефанова
доц. д-р Марина Стефанова
ръководител МП „Отговорно и устойчиво управление“, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Васил Велев
Васил Велев
председател, Асоциация на индустриалния капитал в България
Благовест Кирилов
Благовест Кирилов
Заместник-министър на електронното управление, Служебно правителство
доц. д-р Нигяр Джафер
доц. д-р Нигяр Джафер
ПП ДПС
Меглена Русинова
Меглена Русинова
председател, Българска фотоволтаична асоциация
Владислав Панев
Владислав Панев
Коалиция „Демократична България-Обединение“
доц. д-р инж. Иван Митев
доц. д-р инж. Иван Митев
изпълнителен директор, Българска минно-геоложка камара
Дарина Георгиева
Дарина Георгиева
изпълнителен директор, Българска мрежа на глобалния договор на ООН
Владислав Горанов
Владислав Горанов
ПП ГЕРБ
Кремена Кунева
Кремена Кунева
Коалиция „Демократична България-Обединение“
Атанас Пеканов
Атанас Пеканов
Заместник министър председател по управление на европейските средства, Служебно правителство
инж. Илиян Терзиев
инж. Илиян Терзиев
председател, Българска строителна камара
доц. Петър Чобанов
доц. Петър Чобанов
ПП ДПС
доц. д-р Джевдет Чакъров
доц. д-р Джевдет Чакъров
ПП ДПС
Венеция Ангова
Венеция Ангова
ПП "Продължаваме промяната"
Мартин Димитров
Мартин Димитров
Коалиция „Демократична България-Обединение“
Александър Симидчиев
Александър Симидчиев
Коалиция „Демократична България-Обединение“
Георги Пенев
Георги Пенев
директор, Българска Финтех Асоциация
Деница Симеонова
Деница Симеонова
ПП "Продължаваме промяната"
Еленко Божков
Еленко Божков
Заместник-министър на енергетиката, Служебно правителство
Теодор Радонов
Теодор Радонов
ръководител на регионалния офис за България, Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
Красимир Живачки
Красимир Живачки
изпълнителен секретар, Асоциация на търговците на енергия в България
Христо	Христов
Христо Христов
председател, ENDEAVOR
Андреана Атанасова
Андреана Атанасова
председател, Алианса на технологичната индустрия
Добромир Иванов
Добромир Иванов
изпълнителен директоср, BESCO
Станислав Анастасов
Станислав Анастасов
ПП ДПС
Божидар Божанов
Божидар Божанов
Коалиция „Демократична България-Обединение“
Доброслав Димитров
Доброслав Димитров
председател, БАСКОМ
Жечо Станков
Жечо Станков
ПП ГЕРБ
Андрей Бъчваров
Андрей Бъчваров
Дигитална Национална Коалиция
Стоян Ставрев
Стоян Ставрев
Член на управителния съвет, КРИБ
Танер Кабилов
Танер Кабилов
ПП ДПС
Александър Несторов
Александър Несторов
ПП ДПС
Радослав Иванов
Радослав Иванов
председател, Асоциация на вносители и търговци на електронни цигари
Александър Иванов
Александър Иванов
ПП ГЕРБ
Никола Газдов
Никола Газдов
председател, Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (APSTE)
Аркади Шарков
Аркади Шарков
здравен икономист от ЕКИП
доц. д-р Атанас Георгиев
доц. д-р Атанас Георгиев
главен редактор, списание Ютилитис

Aудитория

Лекторите и таргет аудиторията на Срещата на върха са:

 • лидерският екип на всички парламентарно представени партии, техните експерти и младежки организации
 • лидери и представители на браншовите организации
 • топ представители и експерти на индустриалния капитал, както и на малките и средни предприятия
 • водещи представители на гражданския сектор и науката
 • водещи журналисти и фигури с медийно/обществено влияние

Партньори
на Powers Summit

СТАНИ ПАРТНЬОР

Powers Summit
е част от


Webit Events

20 in-person global events welcoming over 250,000 attendees from over 192 countries and 100 virtual events hosting over 1,5 million virtual guests!